Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.nabo.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.Generelle betingelser

For at blive bruger på nabo.dk, opretter man en profil på siden. Det får man ved at oprette sig med navn, adresse og mobiltelefonnummer samt password. For den fulde udnyttelse af nabo.dk, kan brugeren derefter oprette indlæg, skriver til de naboer som man er i forening med, deltager i aktiviteter samt anvendes nabo.dk´s alarmservice der giver mulighed for at ens alarmsystem kan varsler op til 10 naboer.

Ved oprettelse af en profil giver brugeren nabo.dk ret til at benytte de kontaktdata, som brugeren har indtastet til brug for kommunikation mellem nabo.dk og brugeren. Det er muligt at beskytte sine informationer, således det kun er foreningens administrator der har mulighed for at se ens kontaktinformation. Man vil I dette tilfælde kun optræde med adresse for øvrige medlemmer af sin forening.

Nabo.dk er ikke ansvarlig for hvad en bruger skriver. Brugeren har selv ansvar for at overholde gældende dansk ret, når der skrives indlæg m.m. på nabo.dk Nabo.dk kan derfor ikke stilles til ansvar for indlæg der ikke er postet af nabo.dk Brugeren er også ansvarlig for, at tredjemands ophavsrettigheder ikke krænkes, fx ved visse former for krænkende adfærd.

nabo.dk forbeholder sig ret til at slette en brugers profil, samt slette eller redigere i indlæg, kommentarer, blogindlæg m.v., hvis nabo.dk vurderer, at indholdet er upassende, overskrider dansk lov eller udtryk for dårlig stil.

nabo.dk er ikke ansvarlig for anvendelsen af brugernavn, kodeord mv. Brugeren er selv ansvarlig for, at disse data forbliver private. Brugerens kodeord m.v. opbevares af nabo.dk i krypteret form. Nabo.dk behandler alle personlige oplysninger fortroligt.

Nabo.dk forpligter sig til aldrig at videresælge eller -give brugerens e-mail og andre private kontaktoplysninger til tredjepart.

Nabo.dk udsender et nyhedsbrev med jævne mellemrum. Brugeren kan fravælge dette på ”min side”. Nabo.dk stiller ligeledes bruger- og kontaktinformationer til rådighed for vores samarbejdspartnere.

Nabo.dk er ikke ansvarlig for følger af nedbrud eller tekniske problemer på nabo.dk.

Nabo.dk er ikke ansvarlig for, at indholdet på nabo.dk er korrekt.

Brugerbetingelserne kan ændres uden varsel. De senest opdaterede brugerbetingelser findes på nabo.dk. Brugeren er selv ansvarlig for at orientere sig om eventuelle ændringer i brugerbetingelserne. Ved at oprette en profil forpligter brugeren sig til at efterkomme de til enhver tid gældende brugerbetingelser, herunder også de ændringer som måtte være foretaget efter brugerens oprettelse af sin profil.

Betingelser for naboVarsling

For at benytte sig af nabo.dk´s alarmvarsling (naboVarsling), skal man være oprettet som bruger på nabo.dk

Ved at benytte naboVarsling, får man mulighed for at varsle op til 10 modtager (naboer og andre) med SMS beskeder fra sit alarmsystem. Disse indeholder information om adresse samt information om igangværende alarm. Derudover medsendes eventuel tekst fra ens alarmsystem.

naboVarsling må udelukkende benyttes til at sende alarmbeskeder og lignende akutte beskeder. Såfremt nabo.dk oplever et markant højt forbrug af SMS´er, forbeholder vi os ret til at fakturerer disse med kr. 1 pr. stk.

Som bruger af naboVarsling forpligter du dig til at sikre at det kun er alarmer der sendes videre. Der skal gå mindst 30 sek. fra din alarm er gået i gang, til der bliver sendt en SMS til nabo.dk´s sms central. Skulle du have en fejlalarm, bør du straks besvare den besked du selv har modtaget om dette. Denne vil så blive sendt til dine modtagere.

Er din alarm sat op til at modtage beskeder fra en kontrolcentral, vil naboVarsling som udgangspunkt kun blive sendt såfremt operatøren vurderer, at der er et behov for at dine naboer varsles.

Nabo.dk kan ikke stilles til ansvar for manglende levering af SMS-beskeder.

Betingelser for naboSMS

naboSMS er en service der kan anvendes til brug for beskeder der ønskes sendt til mobiltelefoner m.m. Der kan kun sendes til danske mobiltelefonnumre.

Der kan kun sendes beskeder, hvis der på forhånd er købt credits til dette. Ved eventuel afmelding kan forudbetalt credits tilbagebetales. Der opkræves et gebyr på kr. 50,- ved tilbagebetaling. Send mail til kundeservice@nabo.dk såfemt du ønsker at få udbetalt overskudende credits.

Nabo.dk kan ikke blive stillet til ansvar for manglende levering af SMS-beskeder.

Betingelser for naboVagten

Almindelige betingelser for køb og brug af naboVagten.

Aftalens indgåelse

Når du bestiller og betaler for naboVagten, får du adgang til de gældende services i det aktuelle område

Når du har foretaget betalingen, modtager du en kvittering på e-mail som bevis for aftalen. Du vil derudover modtage en kvittering hver gang, dit abonnement fornyes, hvilket sker automatisk, indtil abonnementet opsiges. På din profilside kan du se din købsoversigt, og om du har et aktivt abonnement.

Du skal være 18 år for at kunne tegne et abonnement på naboVagten.

naboVagten

Vagtrundering udføres som oplyst i det aktuelle område, og udføres af et godkendt vagtfirma.

Vagtrundering foretages på alle tider af døgnet, med mindre andet er oplyst. For at sikre sig opmærksomhed fra naboVagten, skal en mærkat med naboVagtens logo påsættes postkassen eller andet synligt sted. naboVagten foretager påsætningen, med mindre andet er aftalt. Mærkatet er nabo.dk´s ejendom, og fjernes ved abonnementets ophør.

naboVagten foretager ikke patruljering, men udelukkende observationer og rundering for tilsluttede abonnenter.

Ved utryghed og mistænkelige oplevelser kan naboVagten kontaktes jf. aftalen i det aktuelle område.

naboVagten kan suverænt prioritere sine opgaver efter professionel vurdering af behovet for akut assistance.

Betaling

Du skal betale for naboVagten i hele aftaleperioden.

Dankort udstedt i Danmark kan benyttes til betaling. Der opkræves et gebyr pr. betaling. Gebyrstørrelsen oplyses ved købet.

På naboVagten har du som abonnent mulighed for at betale for ekstraydelser som fx ekstra rundering i forbindelse med ferie m.m. Betalingen foretages med kreditkort.

Misbrug

nabo.dk kan ved gentagne tilfælde af misbrug opsige abonnementet med øjeblikkelig varsel. Forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke.

Fortrydelsesret

Til dit køb af abonnement på naboVagten er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Dit abonnement træder i kraft straks, du modtager kvitteringen fra nabo.dk, og fortrydelsesretten vil blive regnet fra dette tidspunkt.

Du kan imidlertid kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har anvendt vores services. Ved at gøre dette, giver du afkald på fortrydelsesretten.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du derfor meddele dette til nabo.dk´s kundeservice, inden du tager abonnementet i brug, og inden fristen på 14 dage udløber.

Ophør

Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette via din profil på nabo.dk.

Årsabonnementer skal opsiges senest 30 dage før abonnementets udløb. I modsat fald løber abonnementet til og med udgangen af det følgende år.

naboVagten har en bindingsperiode på min. 12 måneder og kan derfor først opsiges med 1 måneds varsel til udløb af en valgt betalingsperiode.

Nabo.dk har ret til at ophæve abonnementsaftalen, hvis du har overskredet betalingsfristen med mere end 30 dage eller på anden måde har misligholdt abonnementsaftalen.

Sidst ændret 02. november 2014